Het ontbijtproject

In de Zuiderzeewijk is er veel verborgen armoede. Voor ouders kan het soms heel moeilijk zijn om hun kinderen een goed ontbijt te geven. Hierdoor komt het helaas vaker voor dat kinderen met een lege maag naar school gaan. Dit kan de kinderen belemmeren in hun concentratie op school en het is natuurlijk ook niet goed voor een gezonde groei. Door de vele contacten in de wijk en inmiddels ook als vertrouwenspersoon van vele mensen, krijgt Mila deze verhalen helaas vaker te horen. Dit heeft er toe geleid dat zij  inmiddels actief op zoek is naar sponsoren om elke schooldag ongeveer 300 kinderen van twee basisscholen in de Zuiderzeewijk een boterham, een beker melk en een vrucht te geven. Een passende animatiefilm voor ouders en kinderen om hen bewust te maken van een goed en gezond ontbijt is inmiddels gemaakt. Nu nog de sponsors om met dit project van start te gaan.

Sponsoren kunnen zich ook voor een korte periode verbinden aan dit project. Alle giften hiervoor, in welke vorm dan ook, zijn van harte welkom. De kinderen zijn onze toekomst en verdienen een goede start!

Voetbalacademie

Stichting M.I.L.A voetbal academie is gericht op het doelgericht en daadkrachtig ontwikkelen van in de basis talentvolle jeugdvoetballers in achterstandswijken. Diverse vaardigheden waaronder bijvoorbeeld: technische, tactische, mentale, sociaal - affectief en cognitieve vaardigheden worden door middel van goed voorbereidde oefenvormen, een methodische opbouw en individueel afgemeten coaching ontwikkelt.

Onder leiding van gediplomeerde trainers wordt er gewerkt aan een gezonde (leer)omgeving waarbij iedereen op eigen niveau kunnen ontwikkelen. Stichting M.I.L.A. wil een kindvriendelijke leeromgeving creëren en er voor zorgen dat iedereen plezier heeft. Wij richten niet alleen op activiteiten op de functionele technische ontwikkeling van jeugdvoetballers.

Stichting M.I.L.A. richt zich ook op de maatschappelijke functie. Sport is namelijk een universele taal voor kinderen, ongeacht hun achtergrond, cultuur, religie of beperking. Door sport worden kinderen fitter, leren ze met elkaar omgaan en ontwikkelen ze zichzelf. Daarom willen wij hen stimuleren om te bewegen. Daarnaast zorgen wij ervoor dat de kinderen in de buurt elkaar leren kennen en elkaar leren vertrouwen.

De kinderen zullen sporten op een locatie waar zij relaties opbouwen met anderen die dezelfde en soort gelijke doelen hebben.

Overige activiteiten

Overige activiteiten van de stichting naast alle “formele” projecten

Naast alle “formele “projecten is de stichting op diverse andere vlakken actief. Mensen uit met name de Zuiderzeewijk weten ons te vinden en vragen om onze hulp. Een vertrouwensbasis van meer dan 30 jaar ligt hieraan ten grondslag.

Enkele voorbeelden hiervan zijn: 

 • ·Voedsel verstrekking: onder meer wordt wekelijks in Ons Winkeltje bij lokale bakkers overgebleven brood aan bewoners uitgedeeld
 • ·Persoonlijke begeleiding/ ondersteuning o.a. op het gebied van financiële, wettelijke en juridische zaken of een combinatie daarvan
 • ·Het geven van advies en informatie
 • ·Voorzien van dagbesteding voor cliënten van het Leger des Heils, Iriszorg en Kwintes
 • ·Werkervaringsplaatsen voor het Werkbedrijf
 • ·Coaching naar werk
 • ·Geestelijke ondersteuning 
 • ·Luisterend oor
 • ·Filosofie

Verder staan wandelen, een bingo en workshops, zoals dansen en andere creatieve activiteiten, in de plannen.

Bloembakken

Het doel is om jongeren uit de wijk, tussen de 12 en 18 jaar, die niet met vakantie kunnen, een leuk dagje uit aan te bieden.

Om dit mogelijk te maken wil zij de jongeren de gelegenheid geven om de kosten voor deze activiteit voor een deel zelf te laten verdienen. Dit kan door hen verrijdbare bloembakken te laten maken van steigerhout of pallets. Deze kunnen vervolgens door iedereen besteld worden. De bloembakken worden geverfd in de kleur van de woning.

Project Meetingpoint M.I.L.A.

Het project concentreert zich op minderbedeelde jongeren die door reguliere organisaties en instelling niet of moeilijk te bereiken zijn. Middels (sport)evenementen en bijeenkomsten richten wij ons op zaken als het ontwikkelen van talent, omgangsvormen, vriendschap en bieden van kansen. Door middel van dit project willen wij een positieve invloed hebben op de jongeren. In de openbare ruimtes van de Zuiderzeewijk verbinden wij jeugd, jongeren en volwassenen met elkaar. Wij zorgen voor begeleiding door voorbeeldfiguren, faciliteiten en houvast.

 • Wekelijks terugkerende evenementen/projecten van rolmodellen en professionals. In gymzalen, op trapveldjes, in het MFA/ontmoetingscentrum, op straat en in sporthallen.
 • Coachen, begeleiden en adviseren van jongeren en hun persoonlijke kring (ouders, verzorgers, scholen en instellingen)

Doneer aan “Stichting Met Inzet Lukt Alles” via NL48 INGB 0007 370089