Project Meetingpoint M.I.L.A.

Het project concentreert zich op minderbedeelde jongeren die door reguliere organisaties en instelling niet of moeilijk te bereiken zijn. Middels (sport)evenementen en bijeenkomsten richten wij ons op zaken als het ontwikkelen van talent, omgangsvormen, vriendschap en bieden van kansen. Door middel van dit project willen wij een positieve invloed hebben op de jongeren. In de openbare ruimtes van de Zuiderzeewijk verbinden wij jeugd, jongeren en volwassenen met elkaar. Wij zorgen voor begeleiding door voorbeeldfiguren, faciliteiten en houvast.

  • Wekelijks terugkerende evenementen/projecten van rolmodellen en professionals. In gymzalen, op trapveldjes, in het MFA/ontmoetingscentrum, op straat en in sporthallen.
  • Coachen, begeleiden en adviseren van jongeren en hun persoonlijke kring (ouders, verzorgers, scholen en instellingen)

Doneer aan “Stichting Met Inzet Lukt Alles” via NL48 INGB 0007 370089