Voetbalacademie

Stichting M.I.L.A voetbal academie is gericht op het doelgericht en daadkrachtig ontwikkelen van in de basis talentvolle jeugdvoetballers in achterstandswijken. Diverse vaardigheden waaronder bijvoorbeeld: technische, tactische, mentale, sociaal - affectief en cognitieve vaardigheden worden door middel van goed voorbereidde oefenvormen, een methodische opbouw en individueel afgemeten coaching ontwikkelt.

Onder leiding van gediplomeerde trainers wordt er gewerkt aan een gezonde (leer)omgeving waarbij iedereen op eigen niveau kunnen ontwikkelen. Stichting M.I.L.A. wil een kindvriendelijke leeromgeving creëren en er voor zorgen dat iedereen plezier heeft. Wij richten niet alleen op activiteiten op de functionele technische ontwikkeling van jeugdvoetballers.

Stichting M.I.L.A. richt zich ook op de maatschappelijke functie. Sport is namelijk een universele taal voor kinderen, ongeacht hun achtergrond, cultuur, religie of beperking. Door sport worden kinderen fitter, leren ze met elkaar omgaan en ontwikkelen ze zichzelf. Daarom willen wij hen stimuleren om te bewegen. Daarnaast zorgen wij ervoor dat de kinderen in de buurt elkaar leren kennen en elkaar leren vertrouwen.

De kinderen zullen sporten op een locatie waar zij relaties opbouwen met anderen die dezelfde en soort gelijke doelen hebben.

Doneer aan “Stichting Met Inzet Lukt Alles” via NL48 INGB 0007 370089