Ons winkeltje

Aan de Rode Klif  213 is een tweedehandswinkel geopend waar u  kleding, schoenen, tassen, sjaals en sieraden voor een heel klein bedrag kunt kopen. U kan er ook kleding inleveren!

Op dit moment wordt de winkel gerund door 24 vrijwilligers. Daarnaast hangt er kunst aan de muur van Lelystadse kunstenaars.

“Ons winkeltje” is geopend op dinsdag, woensdag en vrijdag van 10.00 uur tot 16.00 uur.

Met de opbrengsten uit de winkel wordt er geïnvesteerd in andere  M.I.L.A. projecten.

“Ons Winkeltje “ heeft ook een sociale functie, omdat mensen uit de wijk elkaar daar kunnen ontmoeten onder het genot van een  kopje thee of koffie. Wijkbewoners met problemen kunnen er ook terecht. Zij worden dan zo goed mogelijk doorgestuurd naar een passende instelling die hen verder kan helpen.

Ook de Stentor weet "Ons Winkeltje "te vinden

Moestuin Amsteldiep

Gezonde voeding is belangrijk.

De moestuin aan de Amsteldiep geeft de mogelijkheid aan 42 gezinnen om hun eigen groente en fruit te planten, oogsten en met elkaar te delen. De kinderen worden hierdoor ook bewust gemaakt waar gezonde voeding vandaan komt. Na de oogst worden gerechten bereid en gedeeld. Vele recepten zijn hierdoor al met elkaar uitgewisseld. Ook is de moestuin een sociale ontmoetingsplek, om bewoners met elkaar in contact te brengen, elkaar te helpen en daarnaast gezellig samen te zijn. Hierdoor ontstaan er in de straat een bijzondere verbondenheid die uitnodigt om mee te doen!

Een korte film impressie van de moestuin

Winter Wonder brunch

Jaarlijks wordt er een multiculturele Winter Wonder Brunch georganiseerd voor (eenzame)senioren.

In het naderen van het einde van het jaar, een periode waarin vele ouderen zich eenzaam kunnen voelen, is het belangrijk om hen te laten merken dat er ook aan hen gedacht wordt en zij er ook bij horen. Met dit project worden 80 ouderen uit Lelystad persoonlijk uitgenodigd voor deze mooie ontmoeting. Vanwege de multiculturele gedachten betreft het hier geen Kerstbrunch. Afgelopen jaar was het thema “ Caribische sferen”. De ouderen worden verwend met een gratis driegangen menu, dat is bereid door een gerenommeerd restaurant uit Lelystad. De muziek wordt verzorgd door bekende lokale artiesten waarop zittend of staand op kan worden gedanst!

Mede dankzij o.a. de Gemeente Lelystad, Welzijn Lelystad, Albert Heijn Passage en de vele jonge vrijwilligers is dit jaarlijks een groot succes waarover de ouderen niet raken uitgepraat. Zij kijken dan ook dit jaar weer uit naar een mooi samenzijn.

Zie voor een indruk

Bloembakken

Het doel is om jongeren uit de wijk, tussen de 12 en 18 jaar, die niet met vakantie kunnen, een leuk dagje uit aan te bieden.

Om dit mogelijk te maken wil zij de jongeren de gelegenheid geven om de kosten voor deze activiteit voor een deel zelf te laten verdienen. Dit kan door hen verrijdbare bloembakken te laten maken van steigerhout of pallets. Deze kunnen vervolgens door iedereen besteld worden. De bloembakken worden geverfd in de kleur van de woning.

Project Meetingpoint M.I.L.A.

Het project concentreert zich op minderbedeelde jongeren die door reguliere organisaties en instelling niet of moeilijk te bereiken zijn. Middels (sport)evenementen en bijeenkomsten richten wij ons op zaken als het ontwikkelen van talent, omgangsvormen, vriendschap en bieden van kansen. Door middel van dit project willen wij een positieve invloed hebben op de jongeren. In de openbare ruimtes van de Zuiderzeewijk verbinden wij jeugd, jongeren en volwassenen met elkaar. Wij zorgen voor begeleiding door voorbeeldfiguren, faciliteiten en houvast.

 • Wekelijks terugkerende evenementen/projecten van rolmodellen en professionals. In gymzalen, op trapveldjes, in het MFA/ontmoetingscentrum, op straat en in sporthallen.
 • Coachen, begeleiden en adviseren van jongeren en hun persoonlijke kring (ouders, verzorgers, scholen en instellingen)

Het schilderproject

 In 2014 is het schilderproject gestart. Sindsdien worden elk jaar 20 koopwoningen met achterstallig onderhoud  opgeknapt en geschilderd.

De Zuiderzeewijk is namelijk de oudste wijk van Lelystad. Jaren geleden hadden huurders de mogelijkheid om hun huurwoning te kopen voor een lage prijs. Een groot aantal bewoners hebben dit toen ook  gedaan. Door omstandigheden gingen een aantal van deze woningen in onderhoud achteruit. Dit vond Mila Romijn heel jammer en wilde hier met deze eigenaren wat aan doen. Zij ging daarom op zoek naar sponsoren.

Met de medewerking van de Gemeente Lelystad, Welzijn Lelystad,  het schildersbedrijf Lansink, de Kluswinkel en andere sponsoren kon dit project van start gaan. Eis van het project is dat de woningeigenaren ook zelf de handen uit de mouwen steken en elkaar helpen. Om alle onkosten te kunnen betalen is een kleine eigen bijdrage van de huiseigenaren nodig.

Ook dit in jaar zal het project herhaald worden. Helaas kan er voor dit jaar niet meer worden aangemeld, maar natuurlijk wel voor volgend jaar!

Ook sponsoring van de lokale ondernemers is van harte welkom, want samen staan wij sterk!

Korte film project 2015

Het zwerfafvalproject

Al sinds jaren verzamelt Mila regelmatig, samen met een aantal kinderen en de ouders, het zwerfafval in de buurt.  Gekleed in fleurige hesjes en met een vuilgrijper in de hand gaan de kinderen op pad om het  zwerfvuil  op te ruimen. Dit project is bedoeld om de kinderen bewust te maken van het belang van een schone wijk, vuil gooien wij niet op straat! Door dit samen te doen, verbinden wij ouders onderling en hun kinderen met elkaar.

Omroep Flevoland is erbij

Het ontbijtproject

In de Zuiderzeewijk is er veel verborgen armoede. Voor ouders kan het soms heel moeilijk zijn om hun kinderen een goed ontbijt te geven. Hierdoor komt het helaas vaker voor dat kinderen met een lege maag naar school gaan. Dit kan de kinderen belemmeren in hun concentratie op school en het is natuurlijk ook niet goed voor een gezonde groei. Door de vele contacten in de wijk en inmiddels ook als vertrouwenspersoon van vele mensen, krijgt Mila deze verhalen helaas vaker te horen. Dit heeft er toe geleid dat zij  inmiddels actief op zoek is naar sponsoren om elke schooldag ongeveer 300 kinderen van twee basisscholen in de Zuiderzeewijk een boterham, een beker melk en een vrucht te geven. Een passende animatiefilm voor ouders en kinderen om hen bewust te maken van een goed en gezond ontbijt is inmiddels gemaakt. Nu nog de sponsors om met dit project van start te gaan.

Sponsoren kunnen zich ook voor een korte periode verbinden aan dit project. Alle giften hiervoor, in welke vorm dan ook, zijn van harte welkom. De kinderen zijn onze toekomst en verdienen een goede start!

Voetbalacademie

Stichting M.I.L.A voetbal academie is gericht op het doelgericht en daadkrachtig ontwikkelen van in de basis talentvolle jeugdvoetballers in achterstandswijken. Diverse vaardigheden waaronder bijvoorbeeld: technische, tactische, mentale, sociaal - affectief en cognitieve vaardigheden worden door middel van goed voorbereidde oefenvormen, een methodische opbouw en individueel afgemeten coaching ontwikkelt.

Onder leiding van gediplomeerde trainers wordt er gewerkt aan een gezonde (leer)omgeving waarbij iedereen op eigen niveau kunnen ontwikkelen. Stichting M.I.L.A. wil een kindvriendelijke leeromgeving creëren en er voor zorgen dat iedereen plezier heeft. Wij richten niet alleen op activiteiten op de functionele technische ontwikkeling van jeugdvoetballers.

Stichting M.I.L.A. richt zich ook op de maatschappelijke functie. Sport is namelijk een universele taal voor kinderen, ongeacht hun achtergrond, cultuur, religie of beperking. Door sport worden kinderen fitter, leren ze met elkaar omgaan en ontwikkelen ze zichzelf. Daarom willen wij hen stimuleren om te bewegen. Daarnaast zorgen wij ervoor dat de kinderen in de buurt elkaar leren kennen en elkaar leren vertrouwen.

De kinderen zullen sporten op een locatie waar zij relaties opbouwen met anderen die dezelfde en soort gelijke doelen hebben.

Overige activiteiten

Overige activiteiten van de stichting naast alle “formele” projecten

Naast alle “formele “projecten is de stichting op diverse andere vlakken actief. Mensen uit met name de Zuiderzeewijk weten ons te vinden en vragen om onze hulp. Een vertrouwensbasis van meer dan 30 jaar ligt hieraan ten grondslag.

Enkele voorbeelden hiervan zijn: 

 • ·Voedsel verstrekking: onder meer wordt wekelijks in Ons Winkeltje bij lokale bakkers overgebleven brood aan bewoners uitgedeeld
 • ·Persoonlijke begeleiding/ ondersteuning o.a. op het gebied van financiële, wettelijke en juridische zaken of een combinatie daarvan
 • ·Het geven van advies en informatie
 • ·Voorzien van dagbesteding voor cliënten van het Leger des Heils, Iriszorg en Kwintes
 • ·Werkervaringsplaatsen voor het Werkbedrijf
 • ·Coaching naar werk
 • ·Geestelijke ondersteuning 
 • ·Luisterend oor
 • ·Filosofie

Verder staan wandelen, een bingo en workshops, zoals dansen en andere creatieve activiteiten, in de plannen.

Doneer aan “Stichting Met Inzet Lukt Alles” via NL48 INGB 0007 370089