Voetbalacademie

Stichting M.I.L.A voetbal academie is gericht op het doelgericht en daadkrachtig ontwikkelen van in de basis talentvolle jeugdvoetballers in achterstandswijken. Diverse vaardigheden waaronder bijvoorbeeld: technische, tactische, mentale, sociaal - affectief en cognitieve vaardigheden worden door middel van goed voorbereidde oefenvormen, een methodische opbouw en individueel afgemeten coaching ontwikkelt.

Onder leiding van gediplomeerde trainers wordt er gewerkt aan een gezonde (leer)omgeving waarbij iedereen op eigen niveau kunnen ontwikkelen. Stichting M.I.L.A. wil een kindvriendelijke leeromgeving creëren en er voor zorgen dat iedereen plezier heeft. Wij richten niet alleen op activiteiten op de functionele technische ontwikkeling van jeugdvoetballers.

Stichting M.I.L.A. richt zich ook op de maatschappelijke functie. Sport is namelijk een universele taal voor kinderen, ongeacht hun achtergrond, cultuur, religie of beperking. Door sport worden kinderen fitter, leren ze met elkaar omgaan en ontwikkelen ze zichzelf. Daarom willen wij hen stimuleren om te bewegen. Daarnaast zorgen wij ervoor dat de kinderen in de buurt elkaar leren kennen en elkaar leren vertrouwen.

De kinderen zullen sporten op een locatie waar zij relaties opbouwen met anderen die dezelfde en soort gelijke doelen hebben.

Bloembakken

Het doel is om jongeren uit de wijk, tussen de 12 en 18 jaar, die niet met vakantie kunnen, een leuk dagje uit aan te bieden.

Om dit mogelijk te maken wil zij de jongeren de gelegenheid geven om de kosten voor deze activiteit voor een deel zelf te laten verdienen. Dit kan door hen verrijdbare bloembakken te laten maken van steigerhout of pallets. Deze kunnen vervolgens door iedereen besteld worden. De bloembakken worden geverfd in de kleur van de woning.

Het bloembakkenproject

Dit project is een grote wens van Mila.
Haar wens is om jongeren uit de wijk, tussen de 12 en 18 jaar, die niet met vakantie kunnen, een leuk dagje uit aan te bieden. Om dit mogelijk te maken wil zij de jongeren de gelegenheid geven om de kosten voor deze activiteit voor een deel zelf te laten verdienen. Dit kan door hen verrijdbare bloembakken te laten maken van steigerhout of pallets. Deze kunnen vervolgens door iedereen besteld worden. De bloembakken worden geverfd in de kleur van de woning.

Wij zoeken begeleiders voor deze activiteit. Natuurlijk hebben wij ook sponsoren nodig voor materialen en gereedschappen. Deze activiteit kan tijdens elke vakantie terugkeren, zodat de jongeren een leuke en gezellige bezigheid hebben in hun vakantie, in hun eigen wijk en met als afsluiting een leuk dagje uit.

Het ontbijtproject

In de Zuiderzeewijk is er veel verborgen armoede. Voor ouders kan het soms heel moeilijk zijn om hun kinderen een goed ontbijt te geven. Hierdoor komt het helaas vaker voor dat kinderen met een lege maag naar school gaan. Dit kan de kinderen belemmeren in hun concentratie op school en het is natuurlijk ook niet goed voor een gezonde groei. Door de vele contacten in de wijk en inmiddels ook als vertrouwenspersoon van vele mensen, krijgt Mila deze verhalen helaas vaker te horen. Dit heeft er toe geleid dat zij  inmiddels actief op zoek is naar sponsoren om elke schooldag ongeveer 300 kinderen van twee basisscholen in de Zuiderzeewijk een boterham, een beker melk en een vrucht te geven. Een passende animatiefilm voor ouders en kinderen om hen bewust te maken van een goed en gezond ontbijt is inmiddels gemaakt. Nu nog de sponsors om met dit project van start te gaan.

Sponsoren kunnen zich ook voor een korte periode verbinden aan dit project. Alle giften hiervoor, in welke vorm dan ook, zijn van harte welkom. De kinderen zijn onze toekomst en verdienen een goede start!

Winter Wonder brunch

Jaarlijks wordt er een multiculturele Winter Wonder Brunch georganiseerd voor (eenzame)senioren.

In het naderen van het einde van het jaar, een periode waarin vele ouderen zich eenzaam kunnen voelen, is het belangrijk om hen te laten merken dat er ook aan hen gedacht wordt en zij er ook bij horen. Met dit project worden 80 ouderen uit Lelystad persoonlijk uitgenodigd voor deze mooie ontmoeting. Vanwege de multiculturele gedachten betreft het hier geen Kerstbrunch. Afgelopen jaar was het thema “ Caribische sferen”. De ouderen worden verwend met een gratis driegangen menu, dat is bereid door een gerenommeerd restaurant uit Lelystad. De muziek wordt verzorgd door bekende lokale artiesten waarop zittend of staand op kan worden gedanst!

Mede dankzij o.a. de Gemeente Lelystad, Welzijn Lelystad, Albert Heijn Passage en de vele jonge vrijwilligers is dit jaarlijks een groot succes waarover de ouderen niet raken uitgepraat. Zij kijken dan ook dit jaar weer uit naar een mooi samenzijn.

Zie voor een indruk

  • 1
  • 2

“Stichting Met Inzet Lukt Alles” :NL48 INGB 0007 370089