Stichting

ANBI Status

De Stichting “Met Inzet Lukt Alles” heeft de ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI) status per 1-1-2017 verkregen. Hierdoor zijn uw bijdragen aan de Stichting fiscaal onder voorwaarden aftrekbaar. Door een schenkingsovereenkomst af te sluiten is uw jaarlijkse bijdrage zelfs volledig aftrekbaar.

De naam van de instelling

Stichting ” Met Inzet Lukt Alles”
Ook bekend als Stichting M.I.L.A.
RSIN
856455350

Post- of bezoekadres van de instelling

Stichting Met Inzet Lukt Alles
Rode Klif 213
8223 CK Lelystad
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Doelstelling Stichting

Het statutair vastgelegde doel is: het bevorderen, stimuleren van het welzijn, de educatie, de participatie, de leefbaarheid en de sociale cohesie van en in de wijk Zuiderzeewijk en andere achterstandswijken te Lelystad en voorts al hetgeen met één en ander rechtsreeks of zijdelings verband houdt of bevorderlijk kan zijn.

Beleidsplan

pdfBELEIDSPLAN_2017_-2019_Stichting_M.I.L.A._.pdf

Functie en namen van de bestuurders

Het stichtingsbestuur bestaat uit de volgende personen met de aangegeven taakverdeling en zijn benoemd voor een periode van 4 jaar.

  • Mila Romijn, voorzitter sinds 13-6 2016
  • J. Rommy, vicevoorzitter sinds 8-12-2017
  • M.J. van der Linde, 1e secretaris sinds 8-9-2017
  • Nandra Aduke, 2e secretaris sinds 18-4-2017
  • Anthony Romijn, penningmeester sinds 13-6-2017
  • Gerard Stokman, algemeen bestuurslid sinds 8-9-2017

Beloningsbeleid

De Stichting M.L.I.A. kent geen apart beloningsbeleid. Bestuurders ontvangen geen beloning behalve een onkostenvergoeding voor gemaakte kosten. De Stichting heeft geen medewerkers in dienst.

Actueel verslag uitgeoefende activiteiten

pdfHet jaarverslag 2017

Financiële verantwoording

pdfBalans_Stichting_MILA_2017_def.pdf

pdfVaste_activa_Stichting_MILA_2017_def.pdf

pdfStaat_van_Baten_en_Lasten_Stichting_MILA_2017_def.pdf

“Stichting Met Inzet Lukt Alles” :NL48 INGB 0007 370089